BADSTU DEN BLE BRUKT TIL RØYKING \ TØRKING AV KORN , FISK OG KJØTT.