TILBAKE

ELDHUSET ER FRA MIDTEN AV 1800 TALLET.

DET BLE BRUKT TIL BAKING AV LEFSER, FLATBRØD, ETC.

 

eldhus02.jpg (22346 bytes)