TILBAKE 

FJØSET ER FRA CA, 1760

DET BESTÅR AV ETT ROM, SOM ER DELT AV MED EN SKILLEVEGG I SENERE TID.

DEN BLE FERDIG RESTAURERT I 1997. DA LA VI NYTT TAK OG BYTTET EN DEL RÅTNE STOKKER.

I FJØSET HADDE DE BÅDE SAUER, GEITER OG KYR. I DAG ER DET BARE FIONA, HANNIBAL og AUGUST SOM ER I FJØSET.

HER ER DET BILDER FRA FØR OG ETTER RESTAURERING.

fjøs01.jpg (214842 bytes)

 

fjøs03.jpg (45064 bytes)

fjøs10.jpg (33030 bytes)

fjøsetter.gif (140182 bytes)