TILBAKE

LÅVEN OG STALLEN BESTÅR AV TO BYGNINGER SOM ER SATT INNTIL HVERANDRE. STALLEN STOD LENGER OPPE FØR. PÅ LÅVEN BLE DET BYTTET TAK, HØSTEN 1999.

LÅVEN: DET ER EN LÅVEBRU PÅ MIDTEN OG PÅ BEGGE ROM HVOR DE LASTET AV HØYET. DET ER DØRER PÅ BAKKEPLAN HVOR DE TOK UT FORET OM VINTEREN.

STALLEN: DET TO STALLER PÅ BAKKEPLAN OG HØYLOFT OVER.

stablaavesta.gif (124792 bytes)

Stallbygg01.JPG (37506 bytes)

stallaav.gif (161086 bytes)